หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .4mp

ไฟล์นามสกุล .4mp

ประเภทไฟล์4-MP3 Database File

ผู้พัฒนา 4-MP3
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.4MP หมายเลขตัวเลือก

ฐานข้อมูลไฟล์เสียงที่จัดโดย 4-MP3 ซึ่งเป็นผู้จัดการฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมไฟล์เสียง รูปแบบที่รองรับ ได้แก่ .MP3 , .WAV และ .VQF ; ช่วยให้สามารถค้นหาและเรียกค้นไฟล์เสียงขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ 4MP ไม่มีเสียงจริง แต่อ้างอิงเฉพาะไฟล์เสียงที่อยู่ในฐานข้อมูล

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ 4MP
Windows
4-MP3

เกี่ยวกับไฟล์ 4MP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.4mp และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว