หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .abf

ไฟล์นามสกุล .abf

ประเภทไฟล์1Adobe Binary Screen Font File

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Font Files
รูป N/A

คืออะไร ABF ไฟล์?

การเข้ารหัสไบนารีของการก่อตัวของบิตแมปการกระจายตัวอักขระของ Adobe ซึ่งเป็นรูปแบบอักษรที่เข้ารหัส ASCII ไฟล์ ABF แต่ละไฟล์ประกอบด้วยลำดับไบต์ 8 บิต บิตแมปตัวละครจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบ "การนัดหยุดงาน" ซึ่งเป็นอาร์เรย์พิกเซลสี่เหลี่ยม; ความสูงของสี่เหลี่ยมคือความสูงของอักขระที่สูงที่สุดในแบบอักษรและความกว้างคือผลรวมของความกว้างของอักขระทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ ABF ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม "รูปแบบการแจกแจง Adobe Glyph Bitmap"

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ABF
Windows
Used by programs that access system fonts
Macintosh
Used by programs that access system fonts

ประเภทไฟล์2Analysis Services Backup File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.ABF หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นโดย Analysis Services ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ Microsoft SQL Server ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ออนไลน์ (OLAP) และการขุดข้อมูล มีการสำรองข้อมูลของ "คิวบ์" ซึ่งเป็นกลุ่มของข้อมูลเมตาที่ระบุขนาดหรือสคีมาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจอยู่ในตำแหน่งฐานข้อมูลท้องถิ่นหรือระยะไกล อนุญาตให้กู้คืนข้อมูลการวิเคราะห์หรือทำซ้ำ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ABF
Windows
Microsoft SQL Server

เกี่ยวกับไฟล์ ABF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.abf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว