หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .acorn

ไฟล์นามสกุล .acorn

ประเภทไฟล์Acorn Image

ผู้พัฒนา Flying Meat
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.ACORN หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์รูปภาพที่สร้างโดย Acorn ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขรูปภาพสำหรับ Mac รองรับวัตถุหลายชั้นและเวกเตอร์รวมถึงกราฟิกแรสเตอร์ มักใช้เพื่อเพิ่มรูปภาพดิจิทัลที่มีอยู่ด้วยข้อความและรูปร่าง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ACORN

เกี่ยวกับไฟล์ ACORN ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.acorn และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว