หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .backupdb

ไฟล์นามสกุล .backupdb

ประเภทไฟล์Time Machine Backup Folder

ผู้พัฒนา Apple
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.BACKUPDB หมายเลขตัวเลือก

โฟลเดอร์สำรองที่สร้างโดย Apple Time Machine ซึ่งเป็นยูทิลิตี้สำรองข้อมูลที่มาพร้อมกับ Mac OS X 10.5 (Leopard); ชื่อ "Backups.backupdb" และมักจะเป็นโฟลเดอร์เดียวในไดรฟ์สำรอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจาก Time Machine ใช้โฟลเดอร์ backupdb สำหรับจัดเก็บข้อมูลสำรองที่เพิ่มขึ้นจึงไม่ควรแก้ไขโดยผู้ใช้ ใช้แอปพลิเคชัน Time Machine แทนเพื่อดูข้อมูลสำรองและกู้คืนไฟล์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ BACKUPDB

เกี่ยวกับไฟล์ BACKUPDB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.backupdb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว