หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .bbb

ไฟล์นามสกุล .bbb

ประเภทไฟล์BlackBerry Mobile Phone Backup File

ผู้พัฒนา Research In Motion
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.BBB หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นโดย BlackBerry Desktop Manager เวอร์ชัน Mac ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการซิงค์สำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลด้วยอุปกรณ์มือถือ BlackBerry เก็บรายชื่อผู้ติดต่อปฏิทินแอปพลิเคชันและข้อมูลอื่น ๆ จากอุปกรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ BBB สามารถใช้เพื่อกู้คืนสถานะของอุปกรณ์ BlackBerry หรือเพื่อโอนสถานะระหว่างโทรศัพท์ BlackBerry

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ BBB

เกี่ยวกับไฟล์ BBB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.bbb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว