หลัก : นามสกุลไฟล์ : .blend1 ไฟล์

.blend1 ไฟล์นามสกุล

ประเภทไฟล์Blender Document Backup File

ผู้พัฒนา Blender
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.BLEND1 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ BLEND1 เป็นไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดย Blender ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติฟรี มันเก็บสำเนาของรุ่นที่บันทึกไว้ก่อนหน้าของไฟล์ .BLEND ที่เปิดในปัจจุบันและใช้สำหรับการกู้คืนไฟล์ BLEND เวอร์ชันก่อนหน้า ไฟล์ BLEND1 สามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนามสกุล ".blend" และเปิดตามปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ BLEND1 อาจมาพร้อมกับไฟล์ ".blend2," ".blend3," อื่น ๆ ไฟล์เหล่านี้สร้างขึ้นตามจำนวนการสำรองข้อมูลบันทึกที่อนุญาตที่ผู้ใช้ระบุในการกำหนดค่าตามความชอบของแอปพลิเคชัน โปรดทราบว่า ".blend2" เป็นไฟล์ Blender เวอร์ชันเก่ากว่าไฟล์ ".blend1"

โปรแกรมที่เปิด BLEND1 ไฟล์
Windows
Blender
Linux
Blender
Macintosh
Blender

เกี่ยวกับ BLEND1 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจว่าไฟล์ที่มีนามสกุล * .blend1 เป็นผู้รับผิดชอบ และวิธีการเปิด

ประเภทไฟล์ Blender Document Backup Fileคำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง FileExt เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทดสอบและทดสอบ