หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .browser

ไฟล์นามสกุล .browser

ประเภทไฟล์ASP.NET Browser Definition File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Web Files
รูป Text

.BROWSER หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ไฟล์ที่ใช้โดยแอปพลิเคชันเว็บ ASP.NET มีคำจำกัดความสำหรับแต่ละเว็บเบราว์เซอร์รวมถึงประเภทและความสามารถของเบราว์เซอร์; ใช้โดย ASP.NET เพื่อกำหนดประเภทของเบราว์เซอร์เช่นเดียวกับการแสดงเนื้อหาของเว็บเพจที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตรวจพบในเว็บเบราว์เซอร์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ BROWSER
Windows
Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Web Developer

เกี่ยวกับไฟล์ BROWSER ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.browser และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว