หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .bwf

ไฟล์นามสกุล .bwf

ประเภทไฟล์Broadcast Wave File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.BWF หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์เสียงคลื่น .WAV พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเวลาประทับและข้อมูลเมตาอื่น ๆ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ BWF
Windows
Adobe Audition
Cakewalk SONAR
Avid Pro Tools
FMJ-Software Awave Studio
Macintosh
Adobe Audition
Avid Pro Tools
Apple Logic Pro
Apple Final Cut Pro

เกี่ยวกับไฟล์ BWF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.bwf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว