หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .camv

ไฟล์นามสกุล .camv

ประเภทไฟล์Camtasia Video File

ผู้พัฒนา TechSmith
หมวดหมู่ Video Files
รูป Binary

.CAMV หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์วิดีโอที่ส่งออกโดย Camtasia Studio โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างการส่งหน้าจอ บันทึกวิดีโอที่ส่งออกเพื่อเล่นบนเว็บโดยใช้ RealPlayer สามารถเล่นได้หากติดตั้งปลั๊กอิน Camtasia RealPlayer

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: Camtasia Studio ไม่ใช้รูปแบบ CAMV สำหรับวิดีโอที่ส่งออกอีกต่อไป แต่จะใช้ไฟล์ .MP4 และ Flash สำหรับการส่งออกทางเว็บแทน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ CAMV

เกี่ยวกับไฟล์ CAMV ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.camv และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว