หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .cer

ไฟล์นามสกุล .cer

ประเภทไฟล์Internet Security Certificate

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Web Files
รูป Binary

.CER หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ CER เป็นไฟล์ความปลอดภัยที่ให้บริการโดยผู้ออกใบรับรองบุคคลที่สามเช่น VeriSign หรือ Thwate ที่ยืนยันความถูกต้องของเว็บไซต์ มีการติดตั้งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างความถูกต้องของเว็บไซต์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ CER สามารถดูได้โดยคลิกที่ไอคอนล็อคใกล้กับขอบของหน้าต่างเบราว์เซอร์เมื่อเข้าถึงไซต์ที่ปลอดภัย (ไซต์ที่ปลอดภัยใช้การเข้ารหัส SSL ตามคำนำหน้า "https: //" ใน URL)

ข้อมูลใบรับรองความปลอดภัยสามารถดูได้ใน Internet Explorer และ Firefox โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนล็อคซึ่งอยู่ใกล้กับมุมล่างขวาของหน้าต่างเบราว์เซอร์ หากต้องการดูใบรับรองใน Safari ให้คลิกไอคอนล็อคที่อยู่ใกล้กับมุมขวาบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ CER
Windows
Adobe Acrobat
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Adobe Reader
Microsoft Edge
Linux
Adobe Acrobat
Mozilla Firefox
Adobe Reader
Macintosh
Adobe Acrobat
Mozilla Firefox
Apple Safari
Adobe Reader
Apple Keychain Access
iOS
Apple Safari

เกี่ยวกับไฟล์ CER ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.cer และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว