หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ch3

ไฟล์นามสกุล .ch3

ประเภทไฟล์Harvard Graphics DOS Chart File

ผู้พัฒนา Harvard Graphics
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป Binary

.CH3 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์การนำเสนอที่สร้างโดยซอฟต์แวร์ Harvard Graphics DOS ซึ่งใช้เพื่อสร้างงานนำเสนอ มีชุดของ "แผนภูมิ" หรือสไลด์ซึ่งมีการจัดรูปแบบกราฟิกและข้อความ ใช้สำหรับจัดเก็บและแสดงงานนำเสนอด้วยปากเปล่า

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ CH3
Windows
ACD Systems Canvas
Corel Presentations
Harvard Graphics 98
Harvard Graphics Chart XL

เกี่ยวกับไฟล์ CH3 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ch3 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว