หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .chm

ไฟล์นามสกุล .chm

ประเภทไฟล์Compiled HTML Help File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Web Files
รูป Binary

.CHM หมายเลขตัวเลือก

เอกสารความช่วยเหลือรวบรวมและบันทึกในรูปแบบ HTML ที่ถูกบีบอัด อาจรวมถึงข้อความรูปภาพและไฮเปอร์ลิงก์ สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ ใช้โดย Windows และโปรแกรมอื่น ๆ เป็นโซลูชันช่วยเหลือออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ไฟล์ CHM บางไฟล์อาจเปิดขึ้นโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ไฟล์อื่น ๆ สามารถเปิดได้ด้วยเครื่องมือแก้ไข CHM หรือโปรแกรมดู CHM

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ CHM
Windows
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Zipeg
Calibre
Microsoft Edge
Cool Reader
Help Explorer Viewer
GridinSoft CHM Decoder
GridinSoft CHM Editor
Softany WinCHM
Dawningsoft PowerCHM
Guohua ChmDecompiler
Linux
Mozilla Firefox
Calibre
Cool Reader
xCHM
ChmSee
kchmviewer
Android
Cool Reader
Macintosh
Mozilla Firefox
Apple Safari
Zipeg
Calibre
Cool Reader
Chmox
Enolsoft CHM View
iOS
Apple Safari

เกี่ยวกับไฟล์ CHM ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.chm และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว