หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .clt

ไฟล์นามสกุล .clt

ประเภทไฟล์1Clarity Legal Transcript File

ผู้พัฒนา Clarity Legal
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

คืออะไร CLT ไฟล์?

ไฟล์ที่สร้างโดย Clarity Legal DepoSmart เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรอง มีข้อมูลการถอดเสียงที่ บริษัท รายงานของศาลใช้เมื่อสร้างทรานสคริปต์ทางกฎหมายสำหรับทนายความ; สร้างขึ้นเพื่อลดขนาดไฟล์ของการถอดเสียงทางอีเมล

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ CLT

ประเภทไฟล์2VisualBoyAdvance Cheat List File

ผู้พัฒนา VisualBoyAdvance
หมวดหมู่ Game Files
รูป Binary

.CLT หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์เกมที่ใช้โดย VisualBoyAdvance โปรแกรมจำลองสำหรับระบบคอนโซลพกพา Gamboy Advance บันทึกรายการกลโกงเกมที่สามารถนำไปใช้กับเกมจำลอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเปิดไฟล์ CLT ใน VisualBoyAdvance ให้เลือกสูตร→โหลดรายการโกง ... จากเมนูโปรแกรมหลังจากโหลด ROM (ไฟล์ .GBA ) แล้ว

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ CLT
Windows
VisualBoyAdvance
Linux
VisualBoyAdvance
Macintosh
VisualBoyAdvance

เกี่ยวกับไฟล์ CLT ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.clt และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว