หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .cpc

ไฟล์นามสกุล .cpc

ประเภทไฟล์CPC Compressed Image File

ผู้พัฒนา Cartesian Products
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป N/A

.CPC หมายเลขตัวเลือก

ภาพบิตแมปที่ถูกบีบอัดโดยใช้อัลกอริทึมการบีบอัดการรับรู้คาร์ทีเซียน (CPC); ออกแบบมาเพื่อบีบอัดภาพแรสเตอร์ 1 บิตเช่นภาพถ่ายขาวดำและลายเส้น มักใช้สำหรับบีบอัดเค้าโครงการออกแบบขาวดำเอกสารทางกฎหมายและไฟล์ข้อความที่สแกนชนิดอื่น

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ CPC
Windows
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Cartesian Products CPC Tool
LizardTech Document Express
Linux
Mozilla Firefox
Cartesian Products CPC Tool
Macintosh
Mozilla Firefox
Apple Safari
Cartesian Products CPC Tool
iOS
Apple Safari

เกี่ยวกับไฟล์ CPC ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.cpc และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว