หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .cpe

ไฟล์นามสกุล .cpe

ประเภทไฟล์Fax Cover Page File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

.CPE หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สร้างโดย Fax Cover Page Editor โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างใบปะหน้าแฟกซ์ บันทึกเค้าโครงหน้าและข้อมูลเนื้อหาสำหรับใบปะหน้า มักจะมีโลโก้ บริษัท และข้อมูลติดต่อของผู้ส่ง สามารถใช้เป็นเทมเพลตที่แชร์สำหรับแฟกซ์ของ บริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวแก้ไขหน้าปกโทรสารรวมอยู่ใน Microsoft Windows บางรุ่น

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ CPE

เกี่ยวกับไฟล์ CPE ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.cpe และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว