หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .da0

ไฟล์นามสกุล .da0

ประเภทไฟล์Windows Registry Backup File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.DA0 หมายเลขตัวเลือก

การสำรองข้อมูลของฐานข้อมูล Registry ที่ใช้โดย Windows มีสำเนาของไฟล์รีจิสตรีดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น system.da0 เป็นไฟล์สำรองข้อมูลสำหรับ system.dat

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ DA0 อาจถูกใช้เพื่อแทนที่ไฟล์รีจิสตรีที่เสียหาย พวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดหรือแก้ไขโดยผู้ใช้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DA0
Windows
Should not be opened or modified

เกี่ยวกับไฟล์ DA0 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.da0 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว