หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .dewf

ไฟล์นามสกุล .dewf

ประเภทไฟล์SoundEdit Recorded Instrument

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.DEWF หมายเลขตัวเลือก

รูปแบบไฟล์เสียงที่ใช้ในการบันทึกตัวอย่างเสียงสำหรับเล่นเสียงเครื่องดนตรีในโปรแกรม Macintosh Sound Cap และโปรแกรม SoundEdit

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DEWF
Windows
FMJ-Software Awave Studio
Macintosh
MacNifty Sound Cap
Macromedia SoundEdit

เกี่ยวกับไฟล์ DEWF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.dewf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว