หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .djv

ไฟล์นามสกุล .djv

ประเภทไฟล์DjVu Image

ผู้พัฒนา LizardTech
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.DJV หมายเลขตัวเลือก

รูปภาพที่สร้างในรูปแบบการบีบอัดของ DjVu ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยสแกนและแจกจ่ายเอกสารที่พิมพ์บนอินเทอร์เน็ต มีภาพสแกนความละเอียดสูง ใช้ในการเผยแพร่หนังสือนิตยสารและเอกสารอื่น ๆ บนเว็บ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ DJV นั้นมักถูกมองว่าเป็นไฟล์ .DJVU

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DJV
Windows
WinDjView
ACD Systems Canvas
ACD Systems ACDSee
Extensis DjVu Solo
KDE Okular
Calibre
Linux
DjVuLibre DjView
KDE Okular
Calibre
Macintosh
MacDjView
KDE Okular
Calibre

เกี่ยวกับไฟล์ DJV ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.djv และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว