หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .dls

ไฟล์นามสกุล .dls

ประเภทไฟล์Downloadable Sounds File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.DLS หมายเลขตัวเลือก

ชุดเสียง Roland GS MIDI; อยู่ในสถาปัตยกรรมดนตรีแบบโต้ตอบ; มีเสียงที่สามารถเล่นได้โดยใช้อุปกรณ์อินพุต MIDI

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DLS
Windows
FMJ-Software Awave Studio
OpenMPT
Macintosh
SimpleSynth

เกี่ยวกับไฟล์ DLS ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.dls และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว