หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .drmx

ไฟล์นามสกุล .drmx

ประเภทไฟล์Drumlin Fully Secure PDF File

ผู้พัฒนา Drumlin Security
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป Binary

.DRMX หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ PDF ถูกบันทึกในรูปแบบที่ปลอดภัย สร้างโดย Drum Publisher PDF และสามารถอ่านได้โดย Javelin PDF Reader; กำหนดรหัสการอนุญาตที่ไม่ซ้ำกันเพื่อปกป้องเนื้อหาดิจิทัล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Drumlin Security พัฒนาทั้งเครื่องอ่าน / สำนักพิมพ์ Drumlin PDF และ Javelin PDF Reader ซอฟต์แวร์ Drumlin PDF Reader / Publisher จะแปลงไฟล์ .PDF เป็นรูปแบบ DRMX หรือ DRMZ ที่ปลอดภัย Javelin PDF Reader เปิดใช้งานไฟล์ PDF ใด ๆ เช่นหนังสือรายงานหรือคู่มือการแจกจ่ายอย่างปลอดภัยให้กับทุกคนทุกที่ในโลก

ไฟล์ DRMX สามารถใช้เพื่อสร้าง Javelin“ Click and Go ” .EXE ไฟล์โดยใช้เมนูไฟล์→เผยแพร่→สร้างตัวเลือก EXE

หมายเหตุ: ไฟล์นี้คล้ายกับไฟล์ .DRMZ ซึ่งเป็นไฟล์ PDF ที่ปลอดภัยที่อุปกรณ์พกพาสามารถอ่านได้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DRMX

เกี่ยวกับไฟล์ DRMX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.drmx และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว