หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ecx

ไฟล์นามสกุล .ecx

ประเภทไฟล์ECCO Corrupted Database File

ผู้พัฒนา NetManage
หมวดหมู่ Database Files
รูป N/A

.ECX หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างด้วย ECCO ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PIM) อาจมีข้อมูลที่เสียหายซึ่ง ECCO ไม่สามารถอ่านได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หาก ECCO แจ้งว่าไฟล์เสียหายอาจบันทึกด้วยนามสกุล ".ecx" แทนนามสกุลไฟล์ อาจถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการ "คัดลอกซิงโครไนซ์"

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ECX
Windows
NetManage ECCO or ECCO Pro

เกี่ยวกับไฟล์ ECX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ecx และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว