หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .edrwx

ไฟล์นามสกุล .edrwx

ประเภทไฟล์XPS Drawing Document

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป Binary

.EDRWX หมายเลขตัวเลือก

เอกสารที่สร้างในรูปแบบ .XPS มักจะมีรูปวาด CAD เช่นไฟล์ .EDRW ซึ่งถูกส่งออกไปยังรูปแบบ XML Paper Specification (XPS) จากโปรแกรม CAD สามารถดูได้ด้วยโปรแกรมดูไฟล์ XPS

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ EDRWX
Windows
KDE Okular
Microsoft XPS Viewer
Pagemark XpsViewer
Linux
KDE Okular
Pagemark XpsViewer
Macintosh
KDE Okular
Microsoft Word for Mac
Pagemark XpsViewer
NiXPS View

เกี่ยวกับไฟล์ EDRWX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.edrwx และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว