หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .eep

ไฟล์นามสกุล .eep

ประเภทไฟล์EEPROM Data File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.EEP หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ EEP เป็นไฟล์ข้อมูลที่เก็บข้อมูลในสื่อ EEPROM (หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวที่ลบได้ด้วยระบบไฟฟ้าลบข้อมูลได้) เช่นหน่วยความจำแฟลช มันมีข้อมูลในรูปแบบเลขฐานสิบหก ("ฐานสิบหก") ซึ่งกำหนดเนื้อหาของอุปกรณ์หน่วยความจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ EEP มักใช้ในการจัดเก็บสถานะเกมใน Project64 ซึ่งเป็นตัวจำลอง Nintendo 64 หากไฟล์ EEP ถูกสร้างขึ้นโดย Project64 ไฟล์นั้นจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ Project64 \ Save โดยค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: ไฟล์ EEP ยังสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวแก้ไข Hex หรือแอปพลิเคชันการเขียนโปรแกรมเช่น PonyProg p>

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ EEP
Windows
Project64
PonyProg

เกี่ยวกับไฟล์ EEP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.eep และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว