หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .eglib

ไฟล์นามสกุล .eglib

ประเภทไฟล์Adobe Edge Animate Library File

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.EGLIB หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ไลบรารีที่สร้างโดย Adobe Edge Animate โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเนื้อหาเว็บแบบเคลื่อนไหว มีสัญลักษณ์และคุณสมบัติของพวกเขาที่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างโครงการที่แตกต่างกัน สัญลักษณ์ที่มีมักเป็นกราฟิกแบบเวกเตอร์หรือบิตแมปที่แปลงเป็นสัญลักษณ์ คล้ายกับไฟล์ .ANSYM

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Adobe Creative Cloud Edge Animate จะไม่ใช้ไฟล์ EGLIB เพื่อส่งออกสัญลักษณ์อีกต่อไป ไฟล์ EGLIB จะถูกแทนที่ด้วยไฟล์ ANSYM แต่ยังสามารถนำเข้าสู่โปรเจ็กต์ต่าง ๆ

วิธีนำเข้าไฟล์ EGLIB:

หมายเหตุ: ไอคอนไฟล์ EGLIB จะปรากฏเหมือนกับไอคอนไฟล์ ANSYM ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 Edge Animate ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างแข็งขันอีกต่อไป

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ EGLIB
Windows
Adobe Edge Animate
Macintosh
Adobe Edge Animate

เกี่ยวกับไฟล์ EGLIB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.eglib และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว