หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .emm

ไฟล์นามสกุล .emm

ประเภทไฟล์MindMaple Map

ผู้พัฒนา MindMaple
หมวดหมู่ Settings Files
รูป N/A

.EMM หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ EMM เป็นเอกสารที่สร้างโดย MindMaple ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการทำแผนที่ความคิดที่ใช้เพื่อระดมสมองและจัดระเบียบความคิด มันมีแผนที่ซึ่งประกอบด้วยข้อความรูปร่างสาขาภาพและไอคอนที่แสดงถึงความคิด ไฟล์ EMM มักจะใช้สำหรับการระดมสมองจดบันทึกติดตามโครงการและค้นคว้าหัวข้อต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ EMM ที่เปิดใน MindMaple 1.7

เมื่อคุณสร้างแผนที่จากศูนย์หรือจากแม่แบบ .EMMT และบันทึกไว้ MindMaple สร้างไฟล์ EMM เพื่อจัดเก็บเนื้อหาแผนที่ คุณสามารถส่งออกไฟล์ไปยังรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เช่น .DOC , .XLS , .PPT , .HTML , .JPEG และ .TXT

MindMaple ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็น จัดระเบียบความคิด คุณสามารถสร้างแผนที่ที่ประกอบด้วยแนวคิดที่อยู่ในโหนดที่สามารถเชื่อมต่อกับโหนดและรูปภาพอื่น ๆ MindMaple พร้อมใช้งานสำหรับ Windows, macOS และ iOS ในรุ่น Lite และ Pro

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ EMM

เกี่ยวกับไฟล์ EMM ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.emm และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว