หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .emp

ไฟล์นามสกุล .emp

ประเภทไฟล์eMusic Music Download File

ผู้พัฒนา eMusic.com
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.EMP หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์เพลงที่ใช้โดย eMusic Download Manager เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ .MP3 และเล่นในโปรแกรมเล่นเพลงทั่วไปเช่น Apple iTunes และ Windows Media Player มีข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินเพลงอัลบั้มและปกอัลบั้ม ใช้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ MP3 ชุดที่ระบุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ eMusic ยังใช้ส่วนขยาย .EMX ขึ้นอยู่กับรุ่นของ eMusic Download Manager eMusic Download Manager บางรุ่นไม่รองรับไฟล์ EMP EMusic / J เข้ากันได้กับทั้งไฟล์ EMP และ EMX

หมายเหตุ: ไฟล์ EMP ไม่มีข้อมูลเสียงที่แท้จริง มีเพียงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์เสียงหรือไฟล์เสียงชุด

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ EMP

เกี่ยวกับไฟล์ EMP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.emp และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว