หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .eum

ไฟล์นามสกุล .eum

ประเภทไฟล์Enterprise User Monitor Configuration File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Settings Files
รูป N/A

.EUM หมายเลขตัวเลือก

จัดเก็บการตั้งค่าสำหรับ Enterprise User Monitor (EUM) อาจรวมถึงที่อยู่ IP, ความถี่วิทยุและข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ; สามารถบันทึกได้ในยูทิลิตี้การกำหนดค่า WaveRider EUM และโหลดในภายหลัง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ EUM
Windows
WaveRider EUM Configuration Utility

เกี่ยวกับไฟล์ EUM ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.eum และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว