หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .exx

ไฟล์นามสกุล .exx

ประเภทไฟล์IBM Linkway MsgPut File

ผู้พัฒนา IBM
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.EXX หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ระดับกลางที่สร้างโดย IBM Linkway ซึ่งเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในต้นปี 1990 เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย บันทึกในระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันพร้อมกับวัตถุอื่น ๆ ที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ Linkway

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ EXX
Windows
IBM Linkway

เกี่ยวกับไฟล์ EXX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.exx และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว