หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ezw

ไฟล์นามสกุล .ezw

ประเภทไฟล์easyOFFER Real Estate Form File

ผู้พัฒนา Reagency Systems
หมวดหมู่ Misc Files
รูป Binary

.EZW หมายเลขตัวเลือก

ฟอร์มที่สร้างโดย easyOFFER โปรแกรมที่ใช้สร้างแบบฟอร์มสำหรับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ใน Ontario, Canada; มีแบบฟอร์มอสังหาริมทรัพย์เช่นข้อตกลงการซื้อ; อาจรวมถึงส่วนคำสั่งซึ่งเป็นการแก้ไขแบบดั้งเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ EZW ถูกใช้เพื่อสร้างเอกสารอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานอย่างเป็นทางการ แบบฟอร์มอาจพิมพ์หรือส่งแฟกซ์โดยใช้ easyOFFER ไฟล์ EZW อาจถูกแปลงเป็นรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ภายใน easyOFFER

easyOFFER เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ออนแทรีโอต่อไปนี้: OREA (Ontario Real Estate Association), TREB (Toronto Real Estate Board) และ REBBA (กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และนายหน้าธุรกิจ)

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ EZW

เกี่ยวกับไฟล์ EZW ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ezw และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว