หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fbr

ไฟล์นามสกุล .fbr

ประเภทไฟล์1FlashBack Screen Recording

ผู้พัฒนา Blueberry
หมวดหมู่ Video Files
รูป Binary

คืออะไร FBR ไฟล์?

วิดีโอที่สร้างด้วยซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอ BB FlashBack; จับภาพเหตุการณ์บนหน้าจอและสามารถรวมกับเสียงข้อความและภาพที่เพิ่มโดยผู้ใช้; โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการสร้างการสาธิตซอฟต์แวร์แบบฝึกหัดสื่อการฝึกอบรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ FBR ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมบันทึกหน้าจอ BB FlashBack และสามารถเล่นกับ BB FlashBack Free Player

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FBR

ประเภทไฟล์2Mercury Screen Recording

ผู้พัฒนา HP
หมวดหมู่ Video Files
รูป Binary

.FBR หมายเลขตัวเลือก 2

การบันทึกหน้าจอที่สร้างขึ้นโดย Mercury Screen Recorder แอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การประกันคุณภาพ HP Quality Center มีวิดีโอเรียลไทม์ที่บันทึกในขณะที่ผู้ใช้โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ มักใช้สำหรับการบันทึกข้อบกพร่องในระหว่างขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากบันทึกแล้วไฟล์ FBR สามารถดูและแก้ไขได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Mercury Screen Player

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FBR
Windows
HP Mercury Screen Recorder
HP Mercury Screen Player

เกี่ยวกับไฟล์ FBR ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fbr และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว