หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fdb

ไฟล์นามสกุล .fdb

ประเภทไฟล์1Portfolio Catalog

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

คืออะไร FDB ไฟล์?

ฐานข้อมูลหลักของรูปภาพที่ใช้โดย Extensis Portfolio ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพ มีรูปภาพขนาดย่อและข้อมูลเมตาสำหรับแต่ละไฟล์ที่เก็บไว้ในแคตตาล็อก

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FDB

ประเภทไฟล์2Art Explosion Catalog

ผู้พัฒนา Nova Development
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.FDB หมายเลขตัวเลือก 2

ฐานข้อมูลของภาพตัดปะที่จัดเก็บในคอลเลกชัน Art Explosion มีข้อมูลเมตาและรูปขนาดย่อสำหรับแต่ละรูปภาพที่อ้างอิงในแค็ตตาล็อก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Art Explosion เป็นคอลเลกชันภาพตัดปะยอดนิยมที่จัดทำโดย Nova Development

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FDB
Windows
Nova Development Art Explosion
Extensis Portfolio Browser
Macintosh
Nova Development Art Explosion
Extensis Portfolio Browser

ประเภทไฟล์3Microsoft Dynamics NAV Database File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Database Files
รูป N/A

.FDB หมายเลขตัวเลือก 3

ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลทางการเงินสำหรับโครงการ Microsoft Dynamics NAV ใช้สำหรับการบริหารและการจัดการธุรกิจ สามารถเข้าถึงได้โดยโปรแกรมอื่น ๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อ ODBC

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Dynamics NAV เคยเรียกว่า Microsoft Navision มาก่อน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FDB
Windows
Microsoft Dynamics NAV or Navision

เกี่ยวกับไฟล์ FDB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fdb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว