หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fp7

ไฟล์นามสกุล .fp7

ประเภทไฟล์FileMaker Pro 7+ Database

ผู้พัฒนา FileMaker
หมวดหมู่ Database Files
รูป Binary

.FP7 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างโดย FileMaker Pro รุ่น 7-11; เก็บข้อมูลโดยใช้ตารางและเรคคอร์ดกับแต่ละเรคคอร์ดที่มีหนึ่งฟิลด์ขึ้นไป ยังสามารถรวมถึงรูปแบบแผนภูมิและวัตถุฐานข้อมูลอื่น ๆ ใช้สำหรับการจัดระเบียบข้อมูลส่วนบุคคลและ บริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: FileMaker Pro 12 ใช้รูปแบบ .FMP12 ใหม่สำหรับฐานข้อมูล ฐานข้อมูล FP7 สามารถอัปเกรดเป็นรูปแบบที่ใหม่กว่าได้ง่ายๆเพียงเปิดใน FileMaker Pro 12 ซึ่งจะทำการแปลงโดยอัตโนมัติ (และบันทึกสำเนาสำรองของไฟล์ FP7 ในกระบวนการ) FileMaker Pro 5 และ 6 ใช้ส่วนขยาย .FP5

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FP7
Windows
FileMaker Pro
Macintosh
FileMaker Pro

เกี่ยวกับไฟล์ FP7 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fp7 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว