หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .freeway

ไฟล์นามสกุล .freeway

ประเภทไฟล์Freeway Document

ผู้พัฒนา Softpress
หมวดหมู่ Web Files
รูป N/A

.FREEWAY หมายเลขตัวเลือก

เอกสารเว็บไซต์ที่สร้างและใช้งานโดย Freeway Pro ซึ่งเป็นแอป OS X WYSIWYG ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์เช่นลักษณะและเค้าโครงของไซต์ รวมถึงแบบอักษรลักษณะพื้นหลังระยะขอบและลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสาร FREEWAY ไม่มีทรัพยากรจริงที่ไซต์ของคุณใช้ แต่เป็นโครงร่างของไซต์และลิงก์ไปยังคุณสมบัติต่างๆ ทรัพยากรและหน้าเว็บไซต์จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ "Media" และ "Site Folder" ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์ FREEWAY

คุณสามารถส่งออกไซต์ที่มีอยู่ในเอกสาร FREEWAY ของคุณไปยังรูปแบบต่างๆเช่น HTML, JPEG, GIF, PNG และ BMP

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FREEWAY
Macintosh
Softpress Freeway Pro

เกี่ยวกับไฟล์ FREEWAY ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.freeway และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว