หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ful

ไฟล์นามสกุล .ful

ประเภทไฟล์Microsoft Backup File List

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.FUL หมายเลขตัวเลือก

มีรายการไฟล์ที่สำรองข้อมูลโดยใช้ Microsoft Backup (MSBackup สำหรับ MS-DOS หรือ MWBackup สำหรับ Microsoft Windows) อ้างอิงโดยทั้งสองโปรแกรมสำรองเมื่อกู้คืนไฟล์ที่สำรองไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ไฟล์ FUL มีการอ้างอิงถึงไฟล์ที่สำรองไว้เท่านั้นไม่ใช่ไฟล์เอง ไฟล์สำรองอาจมีนามสกุลเช่น ".001," ".002," ฯลฯ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FUL
Windows
Microsoft MSBackup or MWBackup

เกี่ยวกับไฟล์ FUL ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ful และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว