หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fwt

ไฟล์นามสกุล .fwt

ประเภทไฟล์FacetWin Configuration File

ผู้พัฒนา Facet Corp
หมวดหมู่ Settings Files
รูป N/A

.FWT หมายเลขตัวเลือก

มีการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ใช้โดย FacetWin ซึ่งเป็นโซลูชันการเชื่อมต่อสำหรับการรวม Windows กับ Unix / Linux รวมถึงการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบ Unix และการตั้งค่าสำหรับ terminal emualator

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ FWT สามารถสร้างได้โดยใช้คุณสมบัติ "New UNIX Application" ใน FacetWin สามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FWT
Windows
Facet FacetWin

เกี่ยวกับไฟล์ FWT ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fwt และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว