หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fza

ไฟล์นามสกุล .fza

ประเภทไฟล์Form•Z Autosave File

ผู้พัฒนา AutoDesSys
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.FZA หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สร้างโดยรูปแบบ• Z โปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่เป็นของแข็งและพื้นผิว บันทึกการสำรองข้อมูลของฟอร์ม•โครงการ Z (ไฟล์ .FMZ ) และอาจเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ไฟล์บันทึกอัตโนมัติที่สร้างขึ้นในขณะที่โครงการเปิดและแก้ไข สามารถใช้เพื่อเรียกคืนสถานะของไฟล์โครงการหากซอฟต์แวร์ขัดข้องหรือหากผู้ใช้ลืมบันทึกโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์ม•ไฟล์บันทึกอัตโนมัติ Z สามารถตั้งค่าให้บันทึกได้หลังจากดำเนินการ N ทุกครั้งที่ดำเนินการในซอฟต์แวร์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FZA
Windows
AutoDesSys formZ
Macintosh
AutoDesSys formZ

เกี่ยวกับไฟล์ FZA ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fza และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว