หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .gdb

ไฟล์นามสกุล .gdb

ประเภทไฟล์1InterBase Database File

ผู้พัฒนา Borland
หมวดหมู่ Database Files
รูป N/A

คืออะไร GDB ไฟล์?

ไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างด้วย Borland InterBase; ส่วนขยายเริ่มต้นที่ใช้โดยรุ่นของ InterBase ก่อนหน้า InterBase 7.0 ฐานข้อมูลที่สร้างด้วย InterBase 6.5 และรุ่นก่อนหน้านี้มีขนาด จำกัด ของไฟล์ 2GB

ข้อมูลเพิ่มเติม

InterBase 7.0 ขึ้นไปบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลด้วยนามสกุลไฟล์ .IB

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ GDB
Windows
Embarcadero InterBase
Recoveronix InterbaseRecovery

ประเภทไฟล์2GPS Database File

ผู้พัฒนา Garmin
หมวดหมู่ Database Files
รูป N/A

.GDB หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ GDB เป็นไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างโดย MapSource ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขเส้นทาง GPS และแอปพลิเคชั่นวางแผนการเดินทาง มันมีจุดอ้างอิงเส้นทางและแทร็กที่สามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์นำทาง Garmin ไฟล์ GDB นั้นคล้ายคลึงกับไฟล์ .GPX ที่สามารถถ่ายโอนได้ในระดับสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการสร้างไฟล์ GDB ใน MapSource เพียงเลือกไฟล์→บันทึกเป็นเลือกตำแหน่งบันทึกของคุณตั้งชื่อไฟล์เลือกรูปแบบ GDB แล้วคลิกบันทึก

ในการสร้าง / ส่งออก ไฟล์ GDB ในโปรแกรม BaseCamp:

หากต้องการนำเข้าไฟล์ GDB ในโปรแกรม BaseCamp:

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ GDB
Windows
Blue Marble Geographics Global Mapper
Garmin MapSource
Macintosh
Garmin BaseCamp

เกี่ยวกับไฟล์ GDB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.gdb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว