หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .gho

ไฟล์นามสกุล .gho

ประเภทไฟล์Norton Ghost Backup File

ผู้พัฒนา Symantec
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.GHO หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ GHO เป็นไฟล์สำรองที่สร้างโดย Norton Ghost ซึ่งเป็นโปรแกรมโคลนดิสก์และสำรองข้อมูล มันมี "ภาพรวม" ของฮาร์ดไดรฟ์หรืออุปกรณ์สื่ออื่น ๆ และบันทึกข้อมูลเป็นสำเนาที่แน่นอนของดิสก์ ไฟล์ GHO มักใช้สำหรับสร้างการสำรองข้อมูลฮาร์ดดิสก์เต็มรูปแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ Norton Ghost สามารถใช้เพื่อกู้คืนไฟล์แต่ละไฟล์หรือฮาร์ดดิสก์ที่สมบูรณ์ ไฟล์ GHO อาจถูกเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยในการสำรองข้อมูล

หมายเหตุ: Norton Ghost ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Ghost Solution Suite

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ GHO

เกี่ยวกับไฟล์ GHO ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.gho และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว