หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .gto

ไฟล์นามสกุล .gto

ประเภทไฟล์Gerber Top Overlay Data File

ผู้พัฒนา Ucamco
หมวดหมู่ Data Files
รูป Text

.GTO หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์เอาต์พุตข้อมูลที่สร้างโดยเครื่องมือ CAD Printed Circuit Board (PCB) และใช้โดยเครื่องจักรการผลิต PCB; มีข้อมูลเลย์เอาต์สำหรับเลเยอร์ซิลค์สกรีนด้านบนของ PCB เขียนใน RS-274X ซึ่งเป็นรูปแบบ Gerber ทั่วไปและร่วมสมัยมากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ GTO ทำหน้าที่คล้ายกับไฟล์ .PDF มันเป็นรุ่นที่ส่งออกของเค้าโครง PCB ที่ใช้ในการกำหนดเค้าโครงของการเชื่อมต่อไฟฟ้า ไฟล์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูและอ้างอิง แต่ไม่ได้แก้ไข

หมายเหตุ: รูปแบบ Gerber ได้รับการพัฒนาโดย Gerber Systems แต่เดิมได้รับการดูแลโดย Ucamco

ร่วมกัน GTO ชื่อไฟล์

[projectname] .gto - ชื่อของไฟล์ GTO นั้นมาจากชื่อโครงการ PCB ของคุณ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ GTO
Windows
Autodesk EAGLE
Viewplot
Gerbv
Linux
Autodesk EAGLE
Gerbv
gEDA
Macintosh
Autodesk EAGLE
Gerbv
gEDA

เกี่ยวกับไฟล์ GTO ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.gto และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว