หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .h5e

ไฟล์นามสกุล .h5e

ประเภทไฟล์Line 6 POD HD500 Edit Preset File

ผู้พัฒนา Line 6
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.H5E หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าโดย Line 6 POD HD500 Edit ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขเอฟเฟกต์เครื่องดนตรี มีการตั้งค่าสำหรับ "FX," "AMPS," "Mixer," และ "Controllers" ที่ปรับแต่งเสียงเครื่องดนตรีของคุณ การตั้งค่าที่แตกต่างกัน ได้แก่ ไดรฟ์เบสเสียงแหลมระดับเสียงของช่องพารามิเตอร์เสียงการซิงค์จังหวะและความเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการสร้างไฟล์ H5E ให้กำหนดการตั้งค่าเองเลือกไฟล์→บันทึกเป็น ... ตั้งชื่อไฟล์เลือกตำแหน่งบันทึกแล้วคลิกบันทึก

ในการเปิดไฟล์ H5E คลิกสองครั้งที่ไฟล์หรือเลือกไฟล์→เปิดนำทางไปยังไฟล์และคลิกเปิด

ใน Mac ตำแหน่งบันทึกเริ่มต้นสำหรับไฟล์ H5E อยู่ในไดเรกทอรีต่อไปนี้: / Documents / Line 6 / เสียงเรียกเข้า / POD HD500 แก้ไข

ใน Windows ตำแหน่งบันทึกเริ่มต้นสำหรับไฟล์ H5E อยู่ในไดเรกทอรีต่อไปนี้: \ My Documents \ Line 6 \ Tones \ POD HD500 แก้ไข

หมายเหตุ: ส่วนขยาย H5E ถูกแทนที่ด้วย .5XE เมื่อ POD HD500X แก้ไขถูกนำออกใช้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ H5E
Windows
Line 6 POD HD Edit
Macintosh
Line 6 POD HD Edit

เกี่ยวกับไฟล์ H5E ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.h5e และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว