หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .h6x

ไฟล์นามสกุล .h6x

ประเภทไฟล์Soft6502 Trainer/Simulator Hex File

ผู้พัฒนา CRBond
หมวดหมู่ Data Files
รูป Text

.H6X หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ข้อมูลที่ใช้โดย Soft6502 Trainer / Simulator ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำลองพฤติกรรมของคอมพิวเตอร์ 650 บอร์ดเดียว มีรหัส 6502 และข้อมูลที่สามารถบันทึกและโหลดได้ในภายหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ H6X เก็บรหัส 6502 ในรูปแบบข้อความ ASCII ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขไฟล์โดยโปรแกรมแก้ไขข้อความใด ๆ ไฟล์ประกอบด้วยลำดับของที่อยู่และรหัสฐานสิบหก รูปแบบใช้ตัวเลขฐานสิบหก 4 ตัวแรกในแต่ละบรรทัดระบุที่อยู่ปัจจุบันซึ่งตามด้วยรหัส 1 ถึง 16 ไบต์ที่ประกอบด้วยตัวเลขฐานสิบหก 2 หลัก รูปแบบถูกออกแบบมาให้เข้าใจง่ายสร้างและแก้ไขได้ง่าย

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ H6X

เกี่ยวกับไฟล์ H6X ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.h6x และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว