หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .hki

ไฟล์นามสกุล .hki

ประเภทไฟล์WinHKI Archive

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.HKI หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์เก็บถาวรที่บีบอัดด้วยเครื่องมือการบีบอัดไฟล์ WinHKI ยังสามารถบีบอัดไฟล์ด้วยอัลกอริธึมการบีบอัดโอเพนซอร์ซประเภทต่างๆ มีตัวเลือก "อัตราส่วนการบีบอัดที่ดีที่สุด" ซึ่งให้การบีบอัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับไฟล์ประเภทต่างๆ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ HKI
Windows
WinHKI

เกี่ยวกับไฟล์ HKI ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.hki และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว