หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .hki2

ไฟล์นามสกุล .hki2

ประเภทไฟล์WinHKI HKI2 Archive

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.HKI2 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์เก็บถาวรที่บีบอัดด้วยโปรแกรมเก็บไฟล์ WinHKI; ใช้การบีบอัดไฟล์ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับข้อมูลโปรแกรมเช่นเอกสาร Office, ไฟล์อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมต่างๆ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ HKI2
Windows
WinHKI

เกี่ยวกับไฟล์ HKI2 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.hki2 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว