หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ibk

ไฟล์นามสกุล .ibk

ประเภทไฟล์IncrediMail Account Backup File

ผู้พัฒนา Perion
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.IBK หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นโดย IncrediBackup โปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้ใช้ชำระบัญชีอีเมลของ Incredimail เก็บข้อมูลสำรองของบัญชี IncrediMail ซึ่งรวมถึงอีเมลโฟลเดอร์รายชื่อติดต่อและเนื้อหาอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการสร้างไฟล์ IBK ให้เลือก "บัญชีสำรอง" เลือกบัญชีที่คุณต้องการสำรองข้อมูลคลิก "ถัดไป" เลือกตำแหน่งบันทึกคลิก "ถัดไป" แล้วคลิกตกลง

หากต้องการกู้คืนไฟล์ IBK ให้เลือก "กู้คืนบัญชี" และเลือกบัญชีที่คุณต้องการกู้คืนบัญชีหรือเลือก "กู้คืนอีเมลไปยังบัญชีใหม่ (แนะนำ)" จากนั้นคลิก "ถัดไป" เลือก "ตกลง" นำทางไปยังตำแหน่งของไฟล์ IBK เลือก "เปิด" และคลิกตกลงเพื่อเสร็จสิ้น

ร่วมกัน IBK ชื่อไฟล์

[วันที่] -IncrediBackup- [Account_Name] .ibk - นี่คือลักษณะที่ชื่อไฟล์ IBK ปรากฏขึ้นพร้อมกับวันที่สร้างและชื่อบัญชีที่สร้างขึ้นครั้งเดียว

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ IBK

เกี่ยวกับไฟล์ IBK ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ibk และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว