หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .idlk

ไฟล์นามสกุล .idlk

ประเภทไฟล์Adobe InDesign Lock File

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Misc Files
รูป N/A

.IDLK หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ควบคุมแหล่งที่มาที่สร้างขึ้นเมื่อไฟล์ InDesign ( .INDD ) ถูกเปิด อนุญาตให้ไฟล์ถูก "เช็คเอาต์" และป้องกันไม่ให้เอกสาร InDesign ถูกแก้ไขโดยบุคคลมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์การล็อก InDesign ใช้หลักการชื่อไฟล์ต่อไปนี้: "~ [INDD filename] ~ [random string] .idlk" พวกเขาจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ InDesign ที่พวกเขาเป็นตัวแทน ไฟล์ IDLK ที่เหลือสามารถลบได้หลังจากแอปพลิเคชัน InDesign ถูกเลิก

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ IDLK
Windows
Adobe InDesign
Macintosh
Adobe InDesign

เกี่ยวกับไฟล์ IDLK ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.idlk และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว