หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ithmb

ไฟล์นามสกุล .ithmb

ประเภทไฟล์iPod and iPhone Photo Thumbnails File

ผู้พัฒนา Apple
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.ITHMB หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ ITHMB เป็นไฟล์ข้อมูลที่ใช้โดย iPhone และ iPod ที่รองรับรูปถ่าย มันมีชุดของภาพขนาดย่อที่เก็บไว้ในอุปกรณ์สื่อ ไฟล์ ITHMB ใช้สำหรับการเรียกดูภาพบน iPods หรือ iPhone รวมถึงการจัดระเบียบรูปภาพในโปรแกรมจัดการภาพถ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ITHMB สามารถเก็บภาพย่อได้สูงสุด 25 ภาพ รูปภาพขนาดย่อแต่ละรูปเชื่อมโยงกับภาพขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนอุปกรณ์ด้วย เมื่อผู้ใช้คลิกที่รูปขนาดย่อหนึ่งรูปขนาดย่อของรูปขนาดใหญ่จะเปิดขึ้น

หมายเหตุ: เนื่องจากรูปแบบไฟล์ ITHMB ไม่รองรับอย่างกว้างขวาง รูปแบบโดยใช้โปรแกรมเช่น PicsAid และ File Juicer

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ITHMB
Windows
Dec Software iThmb Converter
Tansee iPod Transfer Photo
Tansee iPhone Transfer Photo
CompuClever Ultra File Opener
Macintosh
Lemkesoft GraphicConverter
Echo One File Juicer
DigiDNA iMazing
Keith's iPod Photo Reader
WEB
Tom's Editor

เกี่ยวกับไฟล์ ITHMB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ithmb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว