หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .jfif

ไฟล์นามสกุล .jfif

ประเภทไฟล์JPEG File Interchange Format

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป N/A

.JFIF หมายเลขตัวเลือก

กราฟิกบิตแมปที่ใช้การบีบอัด JPEG รูปแบบของรูปแบบ JPEG ทั่วไปที่ออกแบบมาเพื่อใช้ข้อมูลจำนวนน้อยที่สุดและอนุญาตให้แลกเปลี่ยนบิตสตรีม JPEG ระหว่างหลายแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: รูปแบบ JFIF ไม่ได้ใช้บ่อยและถูกแทนที่โดยการปรับปรุงรูปแบบ JPEG อื่น ๆ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ JFIF
Windows
Newera Graphics Converter Pro
ACD Systems ACDSee
Axel Rietschin FastPictureViewer
Microsoft Windows Photos
Macintosh
Apple Preview

เกี่ยวกับไฟล์ JFIF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.jfif และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว