หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .jgz

ไฟล์นามสกุล .jgz

ประเภทไฟล์Gzipped Javascript File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.JGZ หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ Javascript ( .JS ) ซิปโดยใช้การบีบอัด GZip ( .GZ ) โดยทั่วไปแล้วใช้สำหรับลดขนาดไฟล์ของเอกสาร Javascript ขนาดใหญ่ที่อ้างอิงโดยเว็บไซต์ สามารถแตกได้อย่างรวดเร็วโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้ยูทิลิตี้ Gzip

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ JGZ ยังถูกใช้โดยระบบปฏิบัติการ JNode

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ JGZ
Windows
7-Zip
Smith Micro StuffIt Deluxe for Windows
RARLAB WinRAR
Acubix PicoZip
E-merge WinAce
Smith Micro StuffIt Deluxe
Linux
gzip
Macintosh
Smith Micro Stuffit Deluxe Mac

เกี่ยวกับไฟล์ JGZ ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.jgz และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว