หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .jif

ไฟล์นามสกุล .jif

ประเภทไฟล์JPEG Image File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป N/A

.JIF หมายเลขตัวเลือก

กราฟิกแรสเตอร์บีบอัดโดยใช้การบีบอัด JPEG

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ JIF
Windows
Adobe Photoshop
Newera Graphics Converter Pro
XnViewMP
Corel PaintShop Pro
ACD Systems ACDSee
Windows Picture and Fax Viewer
Linux
XnViewMP
Macintosh
Planamesa NeoOffice
Adobe Photoshop
XnViewMP
Apple Preview

เกี่ยวกับไฟล์ JIF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.jif และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว