หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .jiff

ไฟล์นามสกุล .jiff

ประเภทไฟล์JPEG Image File Format

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป N/A

.JIFF หมายเลขตัวเลือก

การบีบอัดกราฟิกแรสเตอร์โดยใช้การบีบอัดภาพ JPEG

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ JIFF
Windows
Adobe Photoshop
Windows Picture and Fax Viewer
Macintosh
Adobe Photoshop
Apple Preview

เกี่ยวกับไฟล์ JIFF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.jiff และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว